Nätverket IT-universitetet - RSS http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=513082 The top 25 events Vetenskapsfestivalen 2018 - Internet of Things: Sakernas internet byggs nu http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136658941 Allt fler fysiska prylar och varelser kopplas till internet vilket gör det möjligt att skicka data, styra och kontrollera händelser och kommunicera. Hur funkar det, och hur kommer det att påverka vårt samhälle och oss? Lyssna till forskare från olika discipliner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> IT Föreläsning Ingen annan plats! true Sat, 21 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136658941 2018-04-21T08:00:00Z Dela med sig eller snåla? Upphovsrätt i en delningskultur http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136679734 Internet underlättar delning av material, och inom akademin har utvecklingen tagit fart när det gäller delning av undervisningsmaterial och forskningsresultat. Samtidigt finns oro över saker som att tappa kontroll över material och över kontexter där ens material används. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se IT true Mon, 23 Apr 2018 10:15:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136679734 2018-04-23T10:15:00Z Swedish Network for Intercultural Communication http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136669485 Swedish Network for Intercultural Communication (SNICC) 2018 är en mötesplats för alla som är involverade och intresserade av kommunikation, särskilt interkulturell kommunikation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 17:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se Tvärvetenskap Medarbetarportal true Fri, 25 May 2018 07:00:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136669485 2018-05-25T07:00:00Z 40th International Conference on Software Engineering http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 ICSE, the International Conference on Software Engineering, is the premier software engineering conference, providing a forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experiences, trends and concerns in the field of Software engineering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-27 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-03 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Centrala kalendern www.gu.se IT true Sun, 27 May 2018 10:34:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=6126734928 2018-05-27T10:34:00Z IT-fakultetens avslutningsceremoni http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613905 Den 4:e juni går IT-fakultetens traditionella avslutningsceremoni för avgångsstudenter av stapeln i universitets aula. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-04 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Student Högtid true Mon, 04 Jun 2018 08:00:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136613905 2018-06-04T08:00:00Z