Nätverket IT-universitetet - RSS http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=513082&feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fwww.ituniv.se%2F%3FsiteMap%3Dtrue%26languageId%3D100000%26disableRedirect%3Dtrue%26returnUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ituniv.se%252Fenglish%252F%253FlanguageId%253D100001&recipientName=Catharina+Jerkbrant&encodedEmail=Y2FqZUBjaGFsbWVycy5zZQ&languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.ituniv.se%2Fenglish%2F%3FlanguageId%3D100001 The top 25 events Inbjudan till workshop: #AI@GU http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 Det finns ett starkt samhällsbehov av forskning och utbildning kopplat till frågor om artificiell intelligens (AI). Göteborgs universitet vill bidra med sin kunskap, stärka och utveckla detta område. Lärare/forskare och doktorander med intresse för AI välkomnas till en intern workshop kring denna satsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Universitetsgemensam Medarbetarportal true Tue, 28 Aug 2018 08:00:00 GMT http://www.ituniv.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 2018-08-28T08:00:00Z