Webbkarta

Samverkan: akademi, näringsliv och samhälle

Ett av huvudsyftena med IT-universitetet är att det ska vara ett nav för samverkan inom IT-området i Göteborgsregionen. IT-universitetet ska ge en överblick över nya och befintliga samverkansprojekt mellan näringsliv, samhälle och akademi.

Samverkan inom IT-relaterade områden på Lindholmen:

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen.

 • Closer

  Nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.
 • Lindholmen Science Park

  Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Open Arena Lindholmen är en miljö och vårt koncept för att driva samverkansprojekt. I miljön träffas människor som verkar inom Lindholmen Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker.
 • Media Arena Lindholmen

  Program inom Lindholmen Science Park som stödjer och stimulerar mediebranschens utveckling med fokus på film, TV, spel och nyhetsmedier. Genom projektfinansiering, seminarier, workshops och samarbeten stärker vi företagens förutsättningar och skapar en växande mediebransch.
 • Security Arena Lindholmen

  Nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.
 • SCDI

  Swedish Center for Digital Innovation är ett forskningscentrum med forskare från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Centret erbjuder en unik miljö inom digital innovation, med ett nära samarbete mellan forskare, studenter och praktiker för att möta reella utmaningar parallellt med utveckling av forskningsteori.
 • Safer

  Nav för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. Bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i trafiken.
 • Software Center

  Samarbetar mellan företag och universitet för att påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling. Detta för att kunna möta de utmaningar som svenska- och nordiska företag står inför. I samarbetet uppstår de goda exempel som den svenska- och nordiska industrin behöver.
 • Test Site Sweden

  Neutral arena för samverkan inom fordon, transport och miljöteknik. Test Site Sweden initierar och utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för fordon i syfte att stödja utvecklingen av hållbara transporter. Vi är även en partner till Vinnova i programmet testbäddar inom miljöteknik.
 • URBSEC

  URBSEC, Urban Safety and Societal Security Research Center, möter aktuella samhällsutmaningar när det handlar om säkerhet. Centret arbetar tvärvetenskapligt genom forskning och innovation, där ett nätverk av forskare kan bidra med lösningar på olika typer av uppdykande samhällsproblem.
 • Visual Arena Lindholmen

  En neutral miljö för att främja innovativa utvecklingsprojekt genom användning av visualisering. Vi driver nätverk inom visualiseringsområdet, erbjuder interaktiva mötesplatser och kan på plats demonstrera hur den senaste visualiseringstekniken kan användas.
 • Visual Arena Research

  Visual Arena Research är ett visualiseringscentrum vid Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet är att skapa akademiskt mervärde genom att knyta ihop forskargrupper och existerande och framtida fysiska arenor, hjälpa olika parter att hitta rätt kompetens inom visualisering, utgöra en ingång för medierapportering från området samt att kommunicera forskningsresultat.

Samverkan på institutionsnivå:

Samverkan företag – studenter

 

Kontaktinformation

Nätverket IT-universitetet

Nätverkets kansli, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Sidansvarig: Catharina Jerkbrant|Sidan uppdaterades: 2015-11-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?